Det finns ett flertal anledningar till varför du ska välja ett ekologiskt kaffe framför ett vanligt paket. Varje gång du dricker en kopp kan du alltså göra det med gott samvete. Den största anledningen till att välja ekologiskt är att det har en betydligt mindre klimatpåverkan. Det finns studier som visar att ekologiskt kaffe släpper ut en tredjedel mindre växthusgas i jämförelse med en vanlig kaffeodling.

Det är fritt från farliga kemikalier

Visste du att kaffe är en av de mest besprutade bönorna i världen? Det enda sättet du vet att kaffet är fritt från farliga kemikalier är att välja ett ekologiskt alternativ. Det betyder också att det inte släpps ut en massa farliga ämnen i naturen.

En annan anledning till att välja ekologiskt kaffe är att du gör skillnad i världen. Även om Sverige är ett väldigt litet land står vi för en stor del av kaffedrickandet i världen. Vårt kaffedrickande har alltså betydelse för de som odlar kaffe runt om i världen. Om du känner att du vill göra en god gärning ska du alltså välja kaffe som har odlats helt ekologiskt.