Under de senaste åren har det blossat upp en debatt om miljö, klimatet och en hållbar värld. Man har börjat titta på flera industrier och påpekat hur stor påverkan de har och hur man ska förhindra en klimatkris. Kaffeindustrin är en av de branscherna som har synats i sömmarna. Och det har visat sig att kaffeindustrin har en del som de kan jobba på. Dels så handlar det om hur odlingarna sköts, dels så handlar det om de långa transporterna världen över.

Mycket bekämpningsmedel på odlingarnah2>

Enligt undersökningar som gjorts ska hela 70 % av alla världens kaffeodlingar använda sig av någon form av besprutningsmedel. Det har inte bara en negativ påverkan på miljön, det är också sämre för oss människor att få i sig. Därför rekommenderas du att välja ekologiskt kaffe så ofta som du har möjlighet.

Majoriteten av det kaffe som produceras görs i Sydamerika i länder som Brasilien och Colombia. Det betyder att det alltid måste färdas väldigt långt innan det når oss i Sverige. De långa transporterna är alltså ytterligare en aspekt som man måste ha i åtanke när man pratar om klimatet.