Allt fler svenskar vill leva mer klimatsmart, exempelvis genom att flyga mindre, källsortera och välja hållbara produkter. Det gäller inte minst när det kommer till mat och dryck. Det går att välja kaffe och vin som är odlat och producerat med hänsyn till klimatet och världens resurser. Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på om du vill dricka mer klimatsmart.

Hur gör du hållbara vinval?

På den informationsrika hemsidan grapevine.se kan du läsa om vad ekologiskt vin innebär och hur en klimatanpassad vinförpackning ser ut. Här kan du även läsa mer om olika certifieringar och begrepp som är bra att hålla reda på om du vill göra hållbara val. För att ett vin ska räknas som hållbart behöver produkten generellt uppfylla tre kriterier:

1. Vinet ska ha en certifiering med miljökrav, exempelvis KRAV eller ekologisk odling.

2. Vinet ska ha en förpackning med lägre klimatavtryck, exempelvis bag-in-box, burk, PET-flaska eller lättare vinflaska.

3. Det måste finnas socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, vilket bland annat även innebär spårbarhet.

Hos grapevine.se hittar du massor med viner som uppfyller kraven på hållbarhet. Här hittar du även tips på hur du bäst kombinerar mat och vin.

Vilket kaffe är bäst för miljön?

När det kommer till hållbart kaffe, oavsett om det gäller cold brew eller en klassisk espresso, så handlar det om kaffe som tar hänsyn till både människor och miljön, genom hela processen. Kaffeproduktion är, precis som vinproduktion, en lång process. För att slutprodukten ska vara hållbar så måste alla steg, från odling till färdig kopp, ske med hänsyn till naturen och människor. Det kan vara svårt för den enskilda konsumenten att kontrollera eftersom kaffeplantagen ligger långt bortom Sveriges gränser. Som tur är så finns det många certifieringar som hjälper konsumenter att välja rätt. KRAV, Ekologiskt och Fairtrade är några av de vanligaste hållbarhetsmarkörerna på kaffeförpackningarna. Ju fler certifieringar desto bättre.